Surfer

O produktu

Přístroj Thermo Scientific Surfer je novinkou za dosavadní Sorptomatic 1990. Princip je založen na volumetrické sorpci inertního, resp. reaktivního plynu na materiál v případě fyzikální sorpce, resp. chemické sorpce. Vzorek je nejprve důkladně odplyněn a následně za velmi nízkých teplot je vystaven sorpci par plynu. Vzorek je umístěn v byretě a ta v Dewer nádobě s tekutým dusíkem. Surfer má automaticky řízenou hladiny kapalného dusíku s citlivostí 0,02 mm.

Přístroj disponuje 3 porty pro přípravu vzorků, dané odplynění je bezpečné díky důmyslnému systému potrubí a ventilů také pro velmi jemné prášky. Evakuace lze provádět od pokojové teploty až do 450 °C s rozlišením 1 °C.

  • Distribuce velikosti pórů v rozsahu meso, micro, ultramicro
  • Specifická plocha povrchu (m 2 /g)
  • Celkový objem pórů (cm 3 /g)
  • Aktivní plocha kovu