Sestava chromatografie UltiMate 3000 - RSLC nano

O produktu

Sestava vysokoúčinné kapilární kapalinové chromatografie s průtoky od 20 nl/min do 50 ul/min a tlaky až 800 bar v izokratickém i gradientovém režimu pro proteomické, metabolomické a bioanalytické studie. Vychytaný a moderní SW Chromeleon je v nabídkách všech chromatografickým aparatur Thermo.

ČERPADLO
  • NCP-3200RS; binární high pressure gradient, 1 nl/min – 50 ul/min, 800 bar
AUTOSAMPLER
  • WPS-3000(T)PLRS NanoCap; autosampler pro nanoLC, 0,001-20 ul
DETEKTOR
  • VWD-3400RS, UV-VIS detektor, sběr dat 200 Hz, 190-900 nm
  • Hmotnostní spektrometry (lineární iontová past, kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridní MS)
Více na www.dionex.com